Contact

Algemene contactgegevens:

LR & PC Esdalruiters
Boerweg 9
7825 TN Emmen
(Let op, dit is geen postadres enkel de locatie)

Contactpersoon voor vragen/opmerkingen met betrekking tot:
– Bestuur/algemene zaken                 >Viola Nijland vegasje@gmail.com/06-52464122
– Facturen en overige financiën        >Inge van Dijken ingevdijken@kpnplanet.nl /06-23162824
– Lessen                                                 >Viola Nijland vegasje@gmail.com/06-52464122
– Sleutelleden, verhuur kantine         >Inge van Dijken ingevdijken@kpnplanet.nl /06-23162824
– Concoursen                                        >Viola Nijland vegasje@gmail.com/06-52464122
– Bixie concoursen/ledenadm.          >Wendy Holewijn esdalnieuws@esdalruiters.nl/06-11385318