Ga naar de inhoud

Huisregels LR & PC Esdalruiters

1. Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij behoren voor de paardensport passend schoeisel verplicht. 

2. Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie. 

3. Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.

4. Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of menwagen.

5. Aanwijzingen van het stalpersoneel, vrijwilligers en instructeurs dienen opgevolgd te worden.

6. Losgooien van het paard in de binnenhal is niet toegestaan

7. Longeren van het paard in de binnenhal is alleen toegestaan vooraf het rijden, waarbij er NIET op 1 cirkel gelongeerd mag worden, maar er meegelopen moet worden door de gehele baan.

8. De gangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels, harnachement, poetsspullen, gereedschap e.d. moeten direct na gebruik worden opgeruimd.

9. Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden/instructie bemoeien.

10. Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

11. Honden zijn enkel aangelijnd welkom tenzij er deelgenomen wordt aan een hondentraining of wedstrijd.

12. Alcoholgebruik voor of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

13. Het overmatig gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

14. De accommodatieverantwoordelijke heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

15. Parkeren is enkel toegestaan op de daarvoor bestemde grote parkeerplaats naast de hal, waarbij de neus van de auto richting de sloot moet, zodat er voldoende plek is voor iedereen.

16. Mest moet op het gehele terrein opgeruimd worden, dit kan in de daarvoor behorende kruiwagen(s).

17. Met het oog op de energiekosten is het verzoek niet onnodig veel licht te gebruiken.

18. Sleutelleden kunnen alle dagen, m.u.v. evenementen en concoursen die aangegeven zijn in de agenda of whatsappgroep, terecht in de binnenhal om te rijden.

19. Alleen de persoon die geregistreerd staat in het Esdalsysteem als sleutellid is gemachtigd om te rijden in de binnenhal.

20. Het is niet toegestaan om als sleutellid, de sleutel van de binnenhal uit te lenen aan een andere ruiter of amazone.

21. Het is niet toegestaan om als sleutellid een andere combinatie (paard en ruiter) mee te nemen om te rijden in de binnenhal.

22. Bijrijders die gebruik willen maken van de binnenhal, dienen een bijrijdersabbonoment af te sluiten.

23. Alle gebruikers van de locatie op Boerweg 9 in Emmen dienen zich te houden aan de huisregels.

24. Mochten de huisregels niet nageleefd worden, kan er na maximaal 3 waarschuwingen, een boete worden gegeven van x aantal € óf kan de desbetreffende persoon geschorst worden.